Добре дошли
Спортен празник на Еленския балкан

Спортен празник на Еленския балкан

Конкурс /

Конкурс "Големите таланти на малкия град"

Потомци на болярина Кършо дойдоха в Елена на четвърта родова среща

Потомци на болярина Кършо дойдоха в Елена на четвърта родова среща

В Елена почетоха подвига на Ботевия четник Сава Катрафилов

В Елена почетоха подвига на Ботевия четник Сава Катрафилов

В Елена танцуваха и рисуваха за Деня на детето

В Елена танцуваха и рисуваха за Деня на детето

С шествие и поднасяне на венци отбелязаха 24 май в Елена

С шествие и поднасяне на венци отбелязаха 24 май в Елена

Футболна среща в памет на Петко Антонов

Футболна среща в памет на Петко Антонов

Елена отбеляза тържествено празникът си.

Елена отбеляза тържествено празникa си.

Регионално състезание по спортно катерене за купа „Елена“

Регионално състезание по спортно катерене за купа „Елена“

Елена изпрати абитуриентите си

Елена изпрати абитуриентите си

В Елена отбелязаха 9 май като Ден на победата и Ден на Европа

В Елена отбелязаха 9 май като Ден на победата и Ден на Европа.

Футболна среща между ветераните на Чумерна и Вечвой

Футболна среща между ветераните на Чумерна и Вечвой

 

НОВИНИ

22.07.2014
Еленчани на поклонение на Къпиновския манастир

Преди 14 години еленчани възобновиха една позабравена традиция – поклонението на Къпиновския манастир, което от 2000 г. общината организира без прекъсване. Еленското поклонничество датира...


21.07.2014
В Елена се провежда Лятна школа по философска медиевистика

За тридесети пореден път в Елена се провежда Лятна школа по философска медиевистика на Философския факултет на СУ. Тази година семинарът е включен в мрежата...


21.07.2014
В Елена представиха книга за държавника Теодор Теодоров

В Елена, родния град на големия политик и общественик Теодор Теодоров (1859 – 1924), се състоя промоция на книгата „Политиката като отговорност и изпитание”, посветена...


21.07.2014
В Елена канят на Първия празник на Еленския мед

Първият празник на меда в Елена под наслов „Медена седянка по еленски” ще се състои на 26 юли 2014 г. /събота /на пл. „Христо Ботев“...


18.07.2014
Първо състезание по риболов за еленчани

14 най-запалени рибари участваха в първото състезание по риболов само за еленчани, което общината организира. По регламент то бе отворено и за жени, но нито...


15.07.2014
Община Елена организира открит турнир по тенис на корт за двойки

СЪБИТИЯ

24.07.2014
Мила, Краси, Ясен

Среща на настроения между литературатa, фотографията и илюстрацията... „Мила, Краси, Ясен” е среща между пишещ, фотограф и рисуващ, необичайна смесица от изображения, постигнати с думи...


21.07.2014
Празник на Еленския мед "Медена седянка по Еленски"

ОБЩИНА ЕЛЕНА и ПЧЕЛАРСКО ДРУЖЕСТВО "ПЧЕЛА" - ЕЛЕНА ОРГАНИЗИРАТ ПРАЗНИК НА ЕЛЕНСКИЯ МЕД "МЕДЕНА СЕДЯНКА ПО ЕЛЕНСКИ" Еленчани и гостите на града ще могат да...


18.07.2014
Aрт пленер "Свобода"

ОБЩИНА ЕЛЕНАТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРиРОТАРИ КЛУБОРГАНИЗИРАТАРТ ПЛЕНЕР „СВОБОДА“централна градска част21-27 юли 2014 г.ЗАПОВЯДАЙТЕ!


10.07.2014
Поклонение на Къпиновския манастир

10.07.2014
Медена седянка по Еленски

ПОКАНА ЗА МЕДЕНА СЕДЯНКА ПО ЕЛЕНСКИ 26-27 юли 2014 г. Община Елена, Пчеларско дружество - гр. Елена, Вестник „Пчела и кошер“, Общински туристически информационен център...


09.07.2014
Премиера на книгата "Политиката като отговорност и изпитание"

На 16 юли, от 17:00 ч., в Бакаловата къща /Туристически информационен център/, ще бъде представена книгата „Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859-1924)....


Търгове и конкурси

21.07.2014
Заповеди на Кмета на община Елена за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи от ОПФ) в землища на: гр. Елена, с. Яковци, с. Средни колиби, с. Костел, с. Константин с. Беброво, с. Илаков рът и с. Мийковци

С последователни заповеди № РД.02.05-414, РД.02.05-413, РД.02.05-412, РД.02.05-411, РД.02.05-410, РД.02.05-409, РД.02.05-408, РД.02.05-407, РД.02.05-406, РД.02.05-405, РД.02.05-404 и РД.02.05-403 от 21.07.2014 г. кметът на община Елена е...


21.07.2014
Заповед № РД.02.05-402/21.07.2014 година на Кмета на община Елена проведен на 14.07.2014 г. от 13:15 часа търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

Със Заповед № РД.02.05-402/21.07.2014 г. кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 14.07.2014 г. от 13:15 часа търг с тайно наддаване за...


21.07.2014
Заповед № РД.02.05-401/21.07.2014 г. на Кмета на община Елена проведен на 14.07.2014 г. от 14:00 часа търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост

Със Заповед № РД.02.05-401/21.07.2014 г., кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 14.07.2014 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем...


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-359 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за закупуване на имоти частна общинска собственост – земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на гр. Елена, с. Мийковци, с....


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-358 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за наемане на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:- Част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул....


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-357 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за закупуване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Яковци, община Елена, а именно: Застроен ПИ 87326.353.145, с...


Профил на купувача

24.07.2014
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Публикувано е Решение за промяна на Кмета на Община Елена, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и разпространяване на информационни,...


24.07.2014
До участниците в Обществена поръчка по реда на глава осем “а” от ЗОП

чрез публикуване на публична покана с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван пътнически автобус с минимум 19 седящи места за пътници, за...


23.07.2014
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Относно: Допълнителни разяснения по зададен въпрос във връзка с обществена поръчка с предмет „Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите,...


22.07.2014
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Относно: Допълнителни разяснения по зададен въпрос във връзка с обществена поръчка с предмет „Изработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите,...


21.07.2014
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане за Общностен център в УПИ ІІІ...


18.07.2014
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане за Общностен център в УПИ ІІІ „За Общностен център” в кв....


Заповеди

26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-357 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за закупуване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Яковци, община Елена, а именно: Застроен ПИ 87326.353.145, с...


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-358 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за наемане на недвижими имоти, частна общинска собственост, а именно:- Част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул....


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-359 Елена, 26.06.2014 г.

Проявен е интерес за закупуване на имоти частна общинска собственост – земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на гр. Елена, с. Мийковци, с....


26.06.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-360 Елена, 26.06.2014 г.

В община Елена е депозирана молба с вх. № РД.02.15-512/11.12.2013 г. от М.Т.К.-Й., ЕГН: **********, с адрес: гр. ********, ул. „*********” № ***, като управляващ...


22.05.2014
Заповед № РД.02.05-280 Елена, 22.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и с оглед необходимостта от определяне на условията и реда за изплащане на рентни вноски на основание...


06.03.2014
Заповед № РД.02.05-114 Елена, 24.02.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на § 5 от Заключителните разпоредби на Закона за...


Обявления

01.07.2014
Обявление № УТ.01.02-179 / 30.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-363 / 27.06.2014 година на...


11.06.2014
Обявление № УТ.01.02-173 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-334 / 10.06.2014 година на...


11.06.2014
Обявление № УТ.01.02-172 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-336 / 10.06.2014 година на...


11.06.2014
Обявление № УТ.01.02-170 / 11.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-335 / 10.06.2014 година на...


22.05.2014
Обявление № УТ.01.02-130 / 22.05.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-274 / 20.05.2014 година на...


22.05.2014
Обявление № УТ.01.02-129 / 22.05.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-273 / 20.05.2014 година на...


Текущи проекти

11.12.2013
“Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”

Проект “Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” гр. Елена, за подобряване и...


13.11.2013
"Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”

Проект "Подобряване процесите на стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена” е по Оперативна програма "Административен капацитет”. Проектното предложение е сред класираните...


26.06.2013
„Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр.Елена, с. Константнин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена”

По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на 26.06.2013 бе одобрен...


18.04.2013
„Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

От 18.04.2013 година община Елена започна изпълнението на проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност” по оперативна програма Административен капацитет . Проектът е на...


15.04.2013
„Първоначално залесяване на неземеделски земи”

„Първоначално залесяване на неземеделски земи” е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 223. С безвъзмездна финансова помощ от близо 920...


15.04.2013
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности""

Проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 226, който е на стойност...


Реализирани проекти

19.11.2013
“Нов избор – развитие и реализация”

Основна цел на проекта “Нов избор – развитие и реализация” е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани...


18.07.2012
„Онлайн пътеводител за екотуризъм”

Основната цел на проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” е развитието на методология за съхранение на биоразнообразието в Дунавските региони на България и Румъния. Бенефициент е...


Избори за Европейски Парламент 2014

15.05.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05-258 гр. Елена, 15.05.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-258гр. Елена, 15.05.2014 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и...


15.05.2014
Обучение на СИК за произвеждане на избори за членове на европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Община ЕЛЕНА уведомява членовете на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., че...


14.05.2014
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)Секция 001,Секция 002,Секция 003, Секция...


28.04.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 222 гр. Елена, 28.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1...


24.04.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213 гр. Елена, 24.04.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213гр. Елена, 24.04.2014 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото...


24.04.2014
Избирателни списъци за провеждане на избори за европейски парламент на 25.05.2014 г. - част II

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)...


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам