РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР НА ЕЛЕНА Е ОТЛИЧЕН С ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ
15.02.2019
  Красимир Сариев – административен ръководител, районен прокурор на Районната прокуратура в Елена е отличен от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република България“. Грамотата и високото отличие бе връчено от Емил Денев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Велико Търново и Христо Христов – заместник-окръжен прокурор на ОПВТ на изпращане по случай навършването на пенсионна възраст на прокурор Сариев. Той бе поздравен от прокурори и колеги магистрати, с които е работил през годините на своята кариера. Прокурор Сариев има в органите на съдебната власт над 38 години юридически стаж. Кариерата си, като прокурор...

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА ПОСЕТИ ЩАНДА НА ЕЛЕНА НА „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2019“
14.02.2019

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПО ПОВОД 146 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
14.02.2019

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СЕЛО МАРЯН
14.02.2019

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
14.02.2019

СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
14.02.2019
  16 февруари Трифон Зарезан в село Марян П Р О Г Р А М А: Винарска изба Марян 11:00 – 17:00 часа – Ден на отворени врати Обиколка на избата и дегустация на вина НЧ „Наука – 1900“ 11:00 часа – „Добре дошли, скъпи гости, на по чаша вино“ 11:00 – 15:00 часа – Фестивал на домашното вино и мезетата – канят се всички производители на домашно вино и мезета да покажат и разкажат за своята продукция и да я споделят с нас. Няма конкурсен характер 18 февруари 16:30 часа, ТИЦ Откриване на изложба и награждаване на най-добрите творби от пленера „Рисувам Апостола“ 19 февруари 11:00 часа, Шествие от пл. „Ил. Макариополски“ до барелефа на Левски Поклонение, заупокойна...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2018

ПРИКЛЮЧЕНСКАТА ИГРА „В ТЪРСЕНЕ НА ИЗЧЕЗНАЛИЯ БУТ – 2“
15.10.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
28.09.2018

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
04.09.2018

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет – Елена Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят: Според чл. 21, ал....

Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
07.01.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
17.12.2018

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
13.12.2018

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация
10.12.2018

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019
  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет - Елена. Разработването на настоящата Програма е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация. По своята същност Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при изпълнението й, и може да се актуализира през годината в...

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.10.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.09.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.09.2018

Обява на министъра на отбраната на Република България
20.09.2018