17.07.2018
РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ НА ТУРНИРА ПО ТЕНИС НА КОРТ В ЕЛЕНА
  Традиционният турнир по тенис на корт, който организират община Елена и столичният тенис клуб „Славия-Бомел 9“ стана на 12 години. През двата почивни дни, състезанието включено в спортния календар на общината, събра рекорден брой участници, също и почитатели на красивата игра. Интересни битки, качествен тенис и много желание за победа показаха през двата дни десетте двойки мъже, половината еленчани. Участници имаше и от В.Търново.   По традиция надпреварата се проведе на тенис корта до градския стадион в парк „Калето“. Заради силното участие на турнира бе използван и новият тенис корт към обновения и ремонтиран стадион „Чумерна“ по проект на общината.   Двойките на финала...

17.07.2018
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
  Община Елена уведомява всички физически и юридически лица, предлагащи услугата „настаняване в туристически обекти“, и ресторантьори, притежаващи/стопанисващи заведения за хранене и развлечения, че от понеделник, 16.07.2018 г., документите за категоризация на туристически обекти (места за настаняване и заведения за хранене и развлечение) се приемат в сградата на Общинския туристически информационен център в град Елена на ул. „Иларион Макариополски“ № 4.   Информация и консултации относно административните процедури, свързани със Закона за туризма, се получават в  туристическия информационен център, а не както досега в стая 320 на общинската администрация в  Елена.   За контакти: Ел.поща: tourism@elena.bg Телефон: 0879910625

16.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
  На 20 юли 2018 г. /петък/  от 13.00 до 14.00 часа в стая 117  на общинска администрация Елена ще  се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.   Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.   Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, образование, етнос, религия, обществено положение, синдикална, политическа принадлежност и други признаци, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.   Регионалният представител на Комисията консултира граждани,...

12.07.2018
ОТКРИТ ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ ЗА ДВОЙКИ

12.07.2018
ПРАЗНИК НА ШАРЕНАТА ЧЕРГА, НАРОДНИЯ БИТ И СТАРИТЕ ЗАНАЯТИ

11.07.2018
В ЕЛЕНА ЗАПОЧВА САНИРАНЕТО НА ЧЕТИРИ ЖИЛИЩНИ БЛОКА
  Четири жилищни блока в Елена ще бъдат санирани с пари по Националната програма за енергийна ефективност. В сградите, строени преди около 40 години, са разположени близо 200 апартамента с над 500 собственици, които още през 2015 г. бързо се организираха, направиха сдружения и кандидатстваха по програмата.   Вече са известни изпълнителите по обществената поръчка на общината за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, разделена на 4 позиции. Общата стойност на ремонтите е 2 428 710 лв. За жилищния блок на ул. „Крайбрежна“ №37 изпълнител е ДЗЗД „Проектстрой-Линк“ Габрово. Великотърновското дружество „Мистрал 7“ ще санира жилищния блок на ул. „Иван Момчилов“ 97. Обществената...

02.07.2018
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
  1 юли Среща на пенсионерските клубове от север и от юг на Балкана 10:00 часа, НЧ „Напредък – Елена – 1863“   10 юли Откриване на Детска лятна академия 10:00 часа, стадион „Чумерна“   14 юли Четвърти празник на шарената черга, народния бит и старите занаяти 10: 00 часа, с. Блъсковци   14 – 15 юли Открит турнир по тенис на корт 14 юли, 9:00 часа – откриване 15 юли, 12:00 часа – финал  игрището за тенис на корт до стадион „Чумерна“   21 - 22 юли Четвърти празник на меда и пчеларството „Медена седянка по еленски“ Фолклорно надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“ пл. „Христо Ботев“   28 юли Традиционно поклонение на Къпиновския манастир с курбан за здраве...

30.05.2018
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
  1 юни Детски празник по повод 1 юни, Международен ден на детето     Площад „Христо Ботев“, 17:00 ч.   2 юни Честване на 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България Среща на потомците на видни еленски родове, участвали в борбите за Освобождението на България и в Руско-турската освободителна война Зала 101 на общинска администрация, 10:30 ч.   2 – 3 юни Традиционен сбор на с. Константин и с. Дрента Народни борби в с. Константин Стадион, 14:00 ч.   8 юни Участие в XV ромски фестивал „Отворено сърце“ Велико Търново, парк „Марно поле“   9 юни „Балканът пее и разказва“ Празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково         Шествие...

26.04.2018
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

28.03.2018
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

28.02.2018
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

27.11.2017
СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

18.06.2018
Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   I. Причини за приемане на нова наредба и отмяна на старата.   Със своя Заповед №02.05-146 от 06.03.2018 г. съм определил комисия, със задача да разработи проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен са открити несъответствия. Проектът на нова наредба е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин.   В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с...

18.06.2018
Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Община Елена извършва разходи за поддръжка на общинските жилища, за да осъществява социалната си функция. Общинският сграден фонд остарява и с всяка изминала година разходите за ремонт и поддръжка се увеличават. Месечната наемна цена за отдаване под наем на общински жилища в Община Елена към момента е в размер на 0.53 лв. за кв.м. полезна площ и е регламентирана от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Със средствата, които постъпват от наеми се извършват ремонти на общите части на сградите, основни ремонти на помещенията, но приходите...

18.05.2018
Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

23.04.2018
Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   УВЕДОМЛЕНИЕ  На 23.04.2018 г. на интернет страницата на Община Елена е публикуван проект за  изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, заедно с мотивите, финансова обосновка и частична оценка на въздействие. С настоящото уведомление оттеглям публикувания проект за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. След преработване и допълване на проекта, същият ще бъде публикуван на страницата на Община Елена при спазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове.       /п/инж. ДИЛЯН...

16.04.2018
Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за общинския дълг, обнародвани в Държавен вестник бр. 96 от 01 декември 2017 г. в сила от 01.01.2018г., Държавен вестник бр. 99 от 12 декември 2017 г., в сила от 01.01.2018г. е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).   В Държавен вестник бр.96 от 01 декември 2017 г. е изменен текста на чл.4, ал.5 от Закона за общинския...

15.04.2018
Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016 г. в сила от 01.01.2018 г., Държавен вестник бр. 92 от 11 ноември 2017 г., Държавен вестник бр. 97 от 5 декември 2017 г., е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).   В Държавен вестник бр.74 от 20 септември 2016г. са направени изменения във връзка с: - Промяна...

14.05.2018
ОБЯВА ОТ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.Заповед № ОХ-355

25.03.2018
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на лица завършили граждански училища

22.01.2018
Курсове по "Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната

02.01.2018
Обява за провеждане на курс по "Начална военна подготовка"

19.12.2017
ОБЯВА ОТ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

20.11.2017
Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност