Местни избори 2019
ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.(приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)
26.07.2019