Бюджет 2019

Месечен отчет 05.2019 година
20.06.2019
Месечен отчет 05.2019 година

Месечен отчет 04.2019 година
16.05.2019
Месечен отчет 04.2019 година

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.03.2019 г.
07.05.2019
Касово изпълнение 31.03.2019 г. Обяснителна записка - капиталов разход Обяснителна записка - бюджет Отчет за касовото изпълнение

Месечен отчет 03.2019 година
16.04.2019
Месечен отчет 03.2019 година

Месечен отчет 02.2019 година
22.03.2019
Месечен отчет 02.2019 година

Месечен отчет 01.2019 година
08.03.2019
Месечен отчет 01.2019 година