Местни избори 2019

Договор за публикуване на информационни материали във вестник "Еленска трибуна"
11.10.2019
Договор с ПП "ГЕРБ"Договор с "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП"Договор с ПП "ВМРО-БНД"Договор с ПП "Демократи за силна България"

Разяснителна кампания на ЦИК за местните избори на 27 октомври 2019 година
26.09.2019
Разяснителна кампания

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства в Община Елена на 27 октомври 2019 година
19.09.2019
На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД "ГРАО" към МРРБ, към 16 юли 2019 г., в посочените кметства – Беброво, Константин и Майско ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кмет на Община Елена. Кметство Беброво – общ...

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 555 - Места за предизборни събрания и митинги
18.09.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги, ОПРЕДЕЛЯМ: 1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания: 1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”. 1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село. 2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги: 2.1. в град Елена: площад “Христо...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-554 - Места за поставяне на агитационни материали
18.09.2019
  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., НАРЕЖДАМ: І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.
16.09.2019
  Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, в сградата на Община Елена, може да ползвате Портал за Електронни административни услуги, по електронен път на следния e-mail: grao@elena.bg ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: - В периода от 16.09.2019 г. до 19.10.2019 г., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец. Заявлението е (Приложение № 7-МИ), по...