18.01.2022
Община Елена уведомява гражданите, че от 19.01.2022 г. до 15.02.2022 г. в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на общинската администрация, ще се приемат  заявления по образец за закупуване на дърва от временен склад в землището на с. Мийковци на преференциални цени. Право да закупят дърва за огрев на преференциални цени имат лица, които отговарят на следните критерии: 1. Имат регистрация по постоянен адрес...

18.01.2022
От 18.01.2022 г. всички данъчно задължени лица могат да заплатят своите данъци и такси за 2022 г. в стая 121 на общинската администрация в Елена. Това може да стане в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на  Изипей и чрез пощенски запис. Няма промяна в сроковете за плащане, отново на предплатилите за цялата 2022 г. се прави...

14.01.2022
По случай ромската Нова година ученици от СУ „Иван Н. Mомчилов“ гостуваха в Община Елена. Децата бяха подготвили поздрав и наричания за кмета на общината и служителите ѝ. Учениците изпълниха песен, която е част от изучавания от тях сборник „Фолклор на етносите“. Малкият Десислав от 3 клас по ромски обичай сурвака за здраве и берекет. Кметът от своя страна благодари на учениците, като им пожела да...

13.01.2022
От края на миналата година до настоящия момент са зачестили опитите за телефонни измами на територията на област Велико Търново. Жертви на този вид престъпления са предимно възрастни и самотно живеещи хора. Най-често използваните схеми са свързани с операция на роднина със счупен крак, за която са необходими златни пирони. Извършителите искат от въведените в заблуждение хора да им предоставят ценности и пари. Често измамниците се...

13.01.2022
Две момичета от Елена, Даниела Тонева и Йорданка Джурова, са отличени с награди в детския конкурс „От Коледа до Васильовден“, който се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката през месец декември. На Даниела бе присъдена първа награда в раздел „Керамика“, а Йорданка Джурова,  заслужи второто място в същата област. Момичетата са от кръжок „Живопис и приложни изкуства“ на Центъра за подкрепа на личностното развитие...

30.12.2021
И тази година Община Елена организира празнично веселие в първите минути на НОВАТА. В 0 часа и 30 минути на площад "Христо Ботев" ще има народни хора, поздрав от кмета на общината инж. Дилян Млъзев, баница с късмети и новогодишна заря. Заповядайте!

01.07.2021
1 юли Откриване на Детска лятна академия 2021 Каменари, Беброво, Константин, Майско 7-9 юли Втори българо-румънски пленер по изобразително изкуство, провеждащ се в рамките на проект „Култура във вечността“ ROBG-423 На различни места в община Елена 10 юлиСреща с поетесите Цвета Иванова и Димитрина Желязкова – Етина в компаниията на художника Валентин ДанчевКъща музей „Ил. Макариополски“, 17:00 ч.17 юлиПоклонение и курбан в Къпиновския манастир18 юли„Диви и щастливи“  - прожекция и среща...

28.06.2021
На 01 юли 2021 г. ще бъде дадено началото на четвъртото издание на Детска лятна академия, организирана съвместно от МКБППМН гр. Елена , РУ МВР Елена и РС ПБЗН Елена.  В рамките на месец и половина, свободното време на децата от най-големите села в общината, ще бъде ангажирано с игри, състезания, творчески работилници, беседи, песни, танци екскурзии и много  други забавни занимания. За разлика от предходни...

31.05.2021
1 юни Ден на детето Площад „Христо Ботев“ или НЧ „Напредък – Елена – 1863“, 17:00 ч. 2 юни Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – поднасяне на венци и цветя Пред паметника на Поп Сава Катрафилов, 12:00 часа 5 юни „Балканът пее и разказва“ - празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково         Гр. Трявна 11 юни Моллови дни Поднасяне на венец и цветя...

30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят...

28.11.2019
  4 декември Гостува пътуващо кино „Ивасака“ 17:00 ч. – „Астерикс: Тайната на вълшебната отвара“ 18:30 ч. – „Диви и щастливи“ НЧ „Напредък-Елена-1863“ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ ЕЛЕНА 4 декември 14:00 ч., пред бившата сграда на РУ на МВР Старт на традиционната щафета „Бягането“ с участието на ученици от СУ „Иван Момчилов“ 5 декември 09:00 ч., паметник на загиналите руски воини край Долни Чукани Поднасяне на цветя 09:30 ч., мемориален комплекс „Казашки кръст“, с....


15.12.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: С Решение № 05.08.2021 г. Общински съвет – Елена предостави на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” - гр. Елена за временно и безвъзмездно управление имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 27190.501.459.2, застроена площ 414 кв. м., находящ се на ул. „Д-р Христо Момчилов” № 2-А, гр. Елена. Сградата на...

21.10.2021
Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) е изготвена на основание чл. 52, ал. 6  от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.) и е неразделна част от програмите за опазване на околната среда  на общините  - Велико  Търново,  Горна  Оряховица, ...

17.09.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена. Предложения и становища могат да...

09.07.2021
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок, считано от 09 юли 2021 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елена на адрес...

19.04.2021
Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок, считано от 19 април 2021 г. за предложения и становища по настоящия...

16.04.2021
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: I. С въведените промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, дейностите по интереси, предоставяни от учебните заведения, станаха безплатни за учениците. Съгласно създадения и впоследствие изменен чл. 16а от наредбата: „Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) (1)...

24.11.2021
Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със Заповед № ОХ-980/29.10.2021 г.  на Министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.12.2021 г.

24.11.2021
Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със Заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Командване за логистична поддръжка, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.12.2021 г.

18.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на общ. Елена, които са подали заявления по чл.37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе...

13.10.2021
На 18.10.2021 г. от 11.00 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Палици и Беброво, общ. Елена за разглеждане на ново обстоятелство, породено от писмо РД07026/12.10.2021 г. На ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕНА“-гр. Елена. инж. Цветанка КънчеваПредседател на комисията по Заповед №  ПО-09-38/04.08.2021 г.                                         

30.09.2021
Военно окръжие - В. Търново Ви информира, че със заповед № ОХ - 857/27.09.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет "В. Левски" - град В. Търново. Срок за подаване на документите - 22.10.2021г.

29.09.2021
На 04.10.2021 г. от 11.00 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Палици и Беброво, общ. Елена за разглеждане на ново обстоятелство, породено от писмо РД-07-033/29.09.2021 г. На ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕНА“-гр. Елена. инж. Цветанка КънчеваПредседател на комисията по Заповед №  ПО-09-38/04.08.2021 г.                                         

08.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. На 11.10.2021 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Елена - ул....

06.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61.

30.09.2021
В периода 29.09.2021 - 05.10.2021 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена, село Майско - ул. „Първа", ул. „Осма", централната част на селото, училището и кметството. На 01.10.2021 от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,...

29.09.2021
В периода 29.09.2021 - 05.10.2021 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена, село Майско - ул. „Първа", ул. „Осма", централната част на селото, училището и кметството. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите...

27.09.2021
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: На 05.10.2021 г. В периода 14:00 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н. П. Константинов, Г. С. Раковски, Х. Й. Брадата, П. Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян...

24.09.2021
Петък, 24.09.2021 г.: На 24.09.2021 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н.П. Константинов, Г.С. Раковски, Х.Й. Брадата, П. Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян Станев, Пробуда, част от Ив. Момчилов до №60, ВИК, Болницата, Менталeн център, СОУ „Ив. Момчилов",...