20.09.2021
Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, които включват 314 240 български граждани. Всички имащи право, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат хранителен пакет, съдържащ 15 вида продукти, както следва: • Брашно; • Спагети; • Лютеница; • Зелен фасул; • Домати консерва; • Грах консерва; •...

17.09.2021
От Националния статистически институт информират, че срокът за електронното преброяване се удължава до края на месец септември. Решението е взето, тъй като е имало опити за проникване в сайта на НСИ и това е затруднило достъпа до електронната карта. Удълженият срок ще позволи на всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемиологична обстановка, да ограничат контакта си с преброителя. От утре, 18 септември 2021...

09.09.2021
На 10.09.2021 г., от 13.00 ч. в заседателната зала на община Елена ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който община Елена е избрана за пилотна община. Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния...

03.09.2021
Началото е в 0.00 часа на 7 септември с електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 септември. Уважаеми жители на община Елена, След няколко дни започва преброяването на населението и жилищния фонд в България, което ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване...

30.08.2021
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД ЕЛЕНА, Официалното откриване на новата картинна галерия в град Елена ще бъде на 3 септември, петък. Тя е уредена във възстановеното от руини изгоряло училище, изградено в рамките на проект на община Елена „КУЛТУРА ВЪВ ВЕЧНОСТТА“, ROBG-423, по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020. Удължаването на извънредната епидемична обстановка налага официалната част на събитието да се проведе с...

23.08.2021
Уважаеми дами и господа, Териториалното статистическо бюро – Велико Търново и Общинската преброителна комисия при Община Елена организират обучение за преброители и контрольори във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Обучението ще се състои на 01.09.2021 г. (сряда) от 10 ч. в читалище „Напредък – Елена – 1863“ град Елена при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени за страната. По...

01.07.2021
1 юли Откриване на Детска лятна академия 2021 Каменари, Беброво, Константин, Майско 7-9 юли Втори българо-румънски пленер по изобразително изкуство, провеждащ се в рамките на проект „Култура във вечността“ ROBG-423 На различни места в община Елена 10 юлиСреща с поетесите Цвета Иванова и Димитрина Желязкова – Етина в компаниията на художника Валентин ДанчевКъща музей „Ил. Макариополски“, 17:00 ч.17 юлиПоклонение и курбан в Къпиновския манастир18 юли„Диви и щастливи“  - прожекция и среща...

28.06.2021
На 01 юли 2021 г. ще бъде дадено началото на четвъртото издание на Детска лятна академия, организирана съвместно от МКБППМН гр. Елена , РУ МВР Елена и РС ПБЗН Елена.  В рамките на месец и половина, свободното време на децата от най-големите села в общината, ще бъде ангажирано с игри, състезания, творчески работилници, беседи, песни, танци екскурзии и много  други забавни занимания. За разлика от предходни...

31.05.2021
1 юни Ден на детето Площад „Христо Ботев“ или НЧ „Напредък – Елена – 1863“, 17:00 ч. 2 юни Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – поднасяне на венци и цветя Пред паметника на Поп Сава Катрафилов, 12:00 часа 5 юни „Балканът пее и разказва“ - празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково         Гр. Трявна 11 юни Моллови дни Поднасяне на венец и цветя...

30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят...

28.11.2019
  4 декември Гостува пътуващо кино „Ивасака“ 17:00 ч. – „Астерикс: Тайната на вълшебната отвара“ 18:30 ч. – „Диви и щастливи“ НЧ „Напредък-Елена-1863“ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ ЕЛЕНА 4 декември 14:00 ч., пред бившата сграда на РУ на МВР Старт на традиционната щафета „Бягането“ с участието на ученици от СУ „Иван Момчилов“ 5 декември 09:00 ч., паметник на загиналите руски воини край Долни Чукани Поднасяне на цветя 09:30 ч., мемориален комплекс „Казашки кръст“, с....


17.09.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена. Предложения и становища могат да...

09.07.2021
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок, считано от 09 юли 2021 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елена на адрес...

19.04.2021
Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя в законоустановения 30-дневен срок, считано от 19 април 2021 г. за предложения и становища по настоящия...

16.04.2021
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: I. С въведените промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, дейностите по интереси, предоставяни от учебните заведения, станаха безплатни за учениците. Съгласно създадения и впоследствие изменен чл. 16а от наредбата: „Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) (1)...

16.04.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 18-ти декември 2020 г. в Държавен вестник, бр.107 от 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Извършените промени касаят разширяване кръга на правомощията на кмета на общината и на общинския съвет във връзка с приемането на бюджета на общината. По конкретно се вменяват нови такива в чл. 21, ал. 1, т. 6...

19.01.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В периода 2019 – 2020 г. са настъпили редица промени в законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените отношения, свързани с правата на собственик на общината в търговските дружества. Приетата през януари 2019 г. Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация...

24.09.2021
На 28.09.2021 г. от 13.30 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Майско и Константин, общ. Елена за разглеждане на ново обстоятелство, породено от определение № 41  на Административен съд – Велико Търново от 20.09.2021 г. инж. Цветанка КънчеваПредседател на комисията по Заповед №  ПО-09-38/04.08.2021 г.

16.09.2021
На 17.09.2021 г. от 9.00 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за разглеждане на молби от отговорниците по землища за удължаване на срока за входиране на доброволни  споразумения за стопанската 2021/2022 година. Председател на комисията по Заповед №  ПО-09-38/04.08.2021 г.  инж. Цветанка Кънчева

18.08.2021
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща...

18.08.2021
Военно окръжие- В. Търново Ви информира, че със Заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 07.10.2021 г.

11.08.2021
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Велико Търново Общинска служба по земеделие – град Елена О  Б  Я  В  А Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления  по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена. Същите...

07.07.2021
Военно окръжие – В.  Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г.

24.09.2021
Петък, 24.09.2021 г.: На 24.09.2021 от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н.П. Константинов, Г.С. Раковски, Х.Й. Брадата, П. Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян Станев, Пробуда, част от Ив. Момчилов до №60, ВИК, Болницата, Менталeн център, СОУ „Ив. Момчилов",...

08.09.2021
На 09.09.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Долни чукани, с. Долни Геновци, с. Казаци, с. Стойчевци, с. Бяла леска, с. Вълчовци, с. Титевци, с. Марафелци, с. Червенковци, с. Велювци, с. Недялковци, с. Големани, с. Николчовци, с. Блъсковци, с. Търкашени, с. Дърлевци,...

31.08.2021
В периода 02.09.2021 - 03.09.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Драгановци, Драгийци, Киревци. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Община Елена - села Синжерлии, Майтанеци, Тиганци,...

31.08.2021
На 01.09.2021 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Синжерлии, Майтанеци, Ганевци, Пърчевци, Усои, Горни Геновци, Зеленик, Игнатовци, Мийковци, Духлевци, Горни Танчевци, Топузи, Николчовци, Буйновци, Кожлювци, Драганосковци, Новачкини, Шубеци, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край, Веселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци,...

27.08.2021
На 30.08.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде  прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - град Елена, ул. Долни чукани, ул. Казаци, ул. Долни Геновци, ул. Малешковци, ул. Бяла леска, с. Стойчевци. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да...

26.08.2021
На 31.08.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н.П.Константинов, Г.С.Раковски, Х.Й.Брадата, П.Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян Станев, Пробуда, част от Ив. Момчилов до №60, ВИК, Болницата, Менталeн център, СОУ „Ив. Момчилов”, детска ясла „Здравец”, зъболекарски кабинет...