БЛИЗО 80 УЧАСТНИЦИ СЪБРА ПЪРВЕНСТВОТО ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ГЛУХИ КРАЙ ЯЗОВИР „ПАЛИЦИ“
24.09.2020
  За втора поредна година организаторите избраха живописния язовир „Палици“ в Еленския балкан за Държавното първенство по спортен риболов за глухи. Състезанието се проведе през почивните дни преди Международната седмица на глухите – 21-27 септември, която тази година е на тема „Утвърждаване на човешките прави на глухите хора“. Спортната проява бе организирана в партньорство със Съюза на глухите в България и финансирана от Министерството на младежта и спорта по Програма за спорт на хора с увреждания. Първенството премина при строго спазване на противоепидемичните мерки. Надпреварата събра 79 запалени риболовци от 12 клуба, членове на Спортната федерация на глухите в България. Всички те...

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 20.09.2020 година
18.09.2020

Започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021
16.09.2020

С ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ ПОСРЕЩАТ УЧИЛИЩАТА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ
15.09.2020

ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ВЪВ ВЕЧЕРНИТЕ ЧАСОВЕ НА ДЕНЯ
15.09.2020

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят за Вас” Безплатни посещения във всички обекти на Музей на Възраждането 14 - 15 февруари Трифон Зарезан в село Марян 14 февруари, 11:00 – 16:00 часа – Ден на отворени врати. Дегустация на вина Винарска изба Марян 15 февруари, 11:00 ч. – „Добре...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Проектът на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В е изготвена на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят: Представените мерки за насърчаване на инвестиции с общинско значение са определени съгласно чл. 22з,...

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
02.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
17.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. инж. Ц. КЪНЧЕВА НАЧАЛНИК ОСЗ

ОБЯВА OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
10.08.2020

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020

Обява на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”
31.07.2020

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български гражданиосвободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020 г.
29.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 17 - 18 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
16.09.2020
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:На 17.09.2020 от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - град Елена, ул. Долни чукани, махала Горни чукани, мобилни оператори на Горни чукани, лозята до улица Долни чукани. В периода 17.09.2020 - 18.09.2020 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Драгановци, Драгийци, Киревци. Временни смущения в електрозахранването...

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 09 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
21.08.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 01 - 02 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
17.08.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 11 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
10.08.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 05 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
04.08.2020