ПИСАТЕЛЯТ ВЛАДИМИР ЗАРЕВ С ПОЧЕТЕН ЗНАК „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“
27.10.2020
  Тържественото връчване на литературната награда ще бъде на 29 октомври от 18 часа в зала 101 на община Елена Носителят за тази година на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ е българският писател и редактор Владимир Зарев. Общинският съвет в Елена удостои талантливия творец с най-високото отличие на община Елена за български писатели и публицисти с безспорни постижения в областта на поезията и прозата, с авторитет в обществото и активна гражданска позиция. Тържественото връчване на литературната награда на носителите по традиция става на 24 май, но заради епидемичната обстановка тази година то бе отложено. Почетният знак „Стоян Михайловски“ ще бъде връчен на писателя...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОБЩИНА ЕЛЕНА
26.10.2020

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 25.10.2020 година
23.10.2020

Заповед № РД.02.05-684 - мерки и забрани около дните на отмененият Празник на еленския бут
22.10.2020

ОТ 22 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА НА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
21.10.2020

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят за Вас” Безплатни посещения във всички обекти на Музей на Възраждането 14 - 15 февруари Трифон Зарезан в село Марян 14 февруари, 11:00 – 16:00 часа – Ден на отворени врати. Дегустация на вина Винарска изба Марян 15 февруари, 11:00 ч. – „Добре...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

Относно: Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
07.10.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Деловодството на Община Елена на 31 март 2020г. е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Елена с изх. № РД.01.06-2-(6)/30.03.2020г., към което е приложен протест от г-жа Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново. С гореспоменатия протест г-жа Иванова оспорва разпоредбите на чл. 15 и чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, като счита тези разпоредби за незаконосъобразни, поради противоречието им с нормативни актове от по-висок ранг и иска отмяната им. Образувано е производство, по което първоинстанционния съд се е произнесъл...

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020

Обява на министъра на отбраната на Република България
14.10.2020
Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 03.11.2020г.Обява

Обява на министъра на отбраната на Република България
13.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
17.08.2020

ОБЯВА OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
10.08.2020

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 26 и 27 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
23.10.2020
В периода 26.10.2020 - 27.10.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена - села Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни танчевци, Топузи, Николчевци, Буйновци, Кожлевци, Шубеци, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край, Веселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на община Елена - села Синжерлии, Майтанеци, Ганевци, Пърчевци, Усои, Горни Геновци, Драганосковци, Новачкини. Електроразпределение Север...

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 22 и 23 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
21.10.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 13 ДО 16 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
12.10.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 05 И 06 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
04.10.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 28 СЕПТЕМВРИ ДО 02 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
25.09.2020