Годишен отчет 2017 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Дата на публикуване: 09.04.2018 23:00

 

Годишен отчет 2017 г.