Секции за машинно гласуване, определени с решение № 230-ЕП/25.04.2019 г. на ЦИК, за Община Елена

Дата на публикуване: 20.05.2019 01:00
 
Район № 04 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГР. ЕЛЕНА
Клуб на пенсионера, ул."Ил. Макариополски" № 5, СИК № 041300003
Детска ясла, ул."Ив. Момчилов" № 52, СИК № 041300006

Район № 04 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С. МАЙСКО
Кметство - І-ви етаж, СИК № 041300020

Разяснителна кампания

Машинно гласуване