Оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Елена

Дата на публикуване: 23.05.2019 03:00

Уведомяваме Ви, че в Община Елена секция № 041300002, ул. „Йеромонах Йосиф Брадати” № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/, е обявена за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В деня на изборите – 26.05.2019 г. в общинска администрация ще бъде осигурен специализиран автомобил за извозване на желаещите до и от горепосочената секция.

Заявки могат да се подават на телефони: 06151/6261; 0879101416; 0879101457.