СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

29.08.2019 04:00
 
2 септември
Закриване на Детска лятна академия 2019
10:30 часа, стадион „Чумерна“

15 септември
Общински детски турнир по футбол за купата на град Елена
10:00 часа, стадион „Чумерна“

16 септември
Откриване на учебната 2019/ 2020

гр. Елена
09:30 часа ДГ„Радост“
10:00 часа, СУ „Ив. Н. Момчилов“
10:30 часа, НУ „Ил. Макариополски“

с. Константин
9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“
10:00 часа, ДГ „Щастливо детство“

с. Майско
9:30 часа, ОУ „Отец Паисий“
10:00 часа, ДГ „Приказен свят“

с. Беброво
9:30 часа, ОУ „Христо Ботев“
10:00 часа, ДГ „Вяра, Надежда и Любов“

с. Каменари
10:30 часа, ДГ „Мир“

17 септември
Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Елена
11:00 часа, ул. „Ив. Момчилов“ 112

22 септември
Европейска седмица на културното наследство
Безплатен ден за посещение на всички музейни обекти в
АИК „Даскалоливница“

26 - 27 септември
Национална научна конференция по повод
140 години от рождението на Петко Ю. Тодоров
26 септември, 17:30 часа, Къща музей „Ил. Макариополски“ –
Откриване на изложба „Животопис и творчество - Петко Юрданов Тодоров“