ОБЯВИ
Национална информационно–комуникационна кампания „Бъди войник”
18.11.2019
 
Град Велико Търново ще бъде домакин на националната информационно–комуникационна кампания „Бъди войник” на 28.11.2019 година, организирана от министерството на отбраната на Република България. Неслучайно старопрестолния град е мястото за завършване на кампанията. Това е защото историята показва много примери по родолюбие и хора, които с чест, достойнство и любов към родината са превърнали военната служба в житейска кауза. А Българската армия като основен символ на държавността има морален дълг да възпитава младите българи.

Програмата включва:

I. Статичен и динамичен показ на въоръжение, техника и оборудване и информационна борса за набиране на кандидати.

Начало:
15:30 часа.

Място:
площада зад военния клуб и входа на парк”Марно поле”.

Участници:
НВУ „Васил Левски”, ВМС, ВП, СВ, ВВС, 68 бригада СС.

Външни участници:

НД „Традиция” – РК – Велико Търново; ДВИА „Велико Търново”

II.Празничен концерт.

Начало:
18:00 часа.

Място: МДТ „Константин Кисимов”.

III. Излъчване на спектакъл „Царевград Търново – звук и светлина”

Начало:
20:30 часа.