НОВИНИ
Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 02.08.2020 г,
31.07.2020

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 26.07.2020 г. при спазване разпоредбите на Заповед № РД.02.05 - 334 / 05.05.2020 г. на кмета на община Елена

№ по ред

Име на заявителя (търговеца)

Вид на предлаганата селскостопанска продукция

Произход на продукцията (землище)

1

Никола Атанасов Тонев

Зеленчуци

с. Джулюница

2

Йорданка Христова Терзиева

Зеленчуци и плодове

с. Първомайци

3

Милен Иванов Минчев

Плодове и зеленчуци

с. Козаревец

4

Ангел Костадинов Дончев

Плодове и зеленчуци

с. Церова Кория

5

Дона Николаева Йорданова

Зеленчуци

с. Мерданя

6

Донелия Йорданова Илиева

Зеленчуци и разсад

с. Драганово

7

Никола Георгиев Карагеоргиев

Плодове, зеленчуци, мед

с. Стеврек

8

Марийка Кръстева Енчева

Плодове

с. Селиминово

9

Кънчо Иванов Русев

Плодове

с. Селиминово

10

Николай Дамянов Николаев

Зеленчуци

с. Марян

11

Георги Станков Сираков

Зеленчуци

с. Правда

12

Анка Атанасова Божкова

Зеленчуци и разсад

с. Поликраище

13

Валентин Крумов Христов

Плодове

с. Караисен

14

Надя Славева Манасиева

Зеленчуци

с. Върбица

15

Диана Колева Иванова

Зеленчуци, подправки

с. Раювци

16

Валентин Костадинов Пенчев

Плодове и зеленчуци

с. Първомайци

17

Любомир Димов Статев

Плодове и зеленчуци

гр. Долна Оряховица

18

Марин Илиев Сиромахов

Зеленчуци

с. Мерданя

19

Петър Костадинов Петров

Зеленчуци

с. Мерданя

20

Христо Христов Саров

Плодове и зеленчуци

с. Мерданя

21

Стоян Матеев Стоянов

Зеленчуци

гр. Елена

22

Стефка Николова Иванова

Зеленчуци

с. Крушето

23

Веска Стойкова Петрова

Плодове и зеленчуци

с. Малко Чочовени

24

Тихомир Здравков Касаков

Зеленчуци

с. Поликраище

25

Ваня Александрова Стоянова

Плодове и зеленчуци

с. Правда