ВАЖНО
ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 05 И 06 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
04.10.2020

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:

Понеделник, 05.10.2020 г.:

В периода 05.10.2020 - 06.10.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни танчевци, Топузи, Николчевци, Кожлевци, южната част на Буйновци.. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на Община Елена - села Синжерлии, Майтанеци, Ганевци, Пърчевци, Усои, Горни Геновци, Драганосковци, Новачкини, Шубеци, Весеселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край..

В периода 05.10.2020 - 06.10.2020 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена - села: Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни Tанчевци, Топузи, Николчевци, Буйновци, Кожлевци, Драганосковци, Шубеци, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край, Весеселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината.. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 09:50 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на община Елена: села Синджирци, Тиганци, Майтанци, Пърчевци, Усои, Новачкини, Миланкини, Горни Геновец..

Вторник, 06.10.2020 г.:

В периода 05.10.2020 - 06.10.2020 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни танчевци, Топузи, Николчевци, Кожлевци, южната част на Буйновци.. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на Община Елена - села Синжерлии, Майтанеци, Ганевци, Пърчевци, Усои, Горни Геновци, Драганосковци, Новачкини, Шубеци, Весеселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край..

В периода 05.10.2020 - 06.10.2020 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена - села: Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни Tанчевци, Топузи, Николчевци, Буйновци, Кожлевци, Драганосковци, Шубеци Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край, Весеселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината.. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 09:50 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на община Елена: села Синджирци, Тиганци, Майтанци, Пърчевци, Усои, Новачкини, Миланкини, Горни Геновец..

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61