ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Дата на публикуване: 31.03.2021 08:00

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Съгласно Заповед № РД.02.05-233/26.03.2021 г. на кмета на общината е утвърден следният

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

На 03.04.2021 г. (събота) в сградата на Община Елена:

14.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Беброво;

14.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Константин;

14.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Майско;

14.40 часа: Направление: гр. Елена - с. Тодювци - с. Дрента;

15.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Бойковци;

15.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Палици - с. Каменари;

15.30 часа: Направление: гр. Елена - с. Руховци - с. Илаков рът;

15.50 часа: Направление: гр. Елена - с. Буйновци;

16.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Мийковци;

16.10 часа: Направление: гр. Елена  - с. Марян - с. Чакали - с. Костел;

16.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Яковци - с. Гърдевци - с. Средни Колиби;

16.50 часа: Направление: гр. Елена - с. Блъсковци;

17.00 часа - Направление: за секции 001, 002, 003, 004, 005 и 006 в гр. Елена