Оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Елена

Дата на публикуване: 08.07.2021 13:00
Уведомяваме Ви, че в Община Елена секция № 041300002, ул. „Йеромонах Йосиф Брадати” № 36 – бивш Общински детски комплекс, е определена за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В деня на изборите – 11 юли 2021 г. в общинска администрация ще бъде осигурен специализиран автомобил за извозване на желаещите до и от горепосочената секция.

Заявки могат да се подават на телефони: 0879101416 и 0879101457.