НОВИНИ


07.05.2021
Днес, от 17 часа, в една от най-старите еленски църкви – „Свети Никола“ ще бъде заключителният концерт на колегиум „Осанна“, който от 20-годишното си съществуване е в най-камерния, но най-прецизния си състав – композиторът и негов създател маестро Георги Попов, диригентът Елица Христова, техният 16-годишен син Борис-Михаил, Нина Караманова и Боряна Терзиева. По инициатива на колегиума за първи път в Елена се организират Гергьовски песенни празници...


02.05.2021
Скъпи съграждани, В навечерието на Възкресение Христово се обръщам към всички вас, независимо от вярата, която изповядвате, независимо от мястото, където сте днес, защото има нещо, което ни обединява, и това е любовта и грижата за родния град. В тези светли дни християнският свят съпреживява саможертвата на Исус в името на човешкия род. Припомняме си добродетелите, на които Божият син ни учи: вяра, надежда, любов, мъдрост, смирение,...


27.04.2021
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор - Община Елена, Община Златарица, читалища; стопанския сектор – юридически лица и земеделски производители, нестопански сектор – образование, здравеоопазване, социални дейности, НПО и гражданите от територията на двете общини да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ и...

23.04.2021
Община Елена организира поредната доброволна  акция за почистване на определени райони в централната градска част. За целта бе избран денят 22 април, когато се отбелязва Международният ден на земята. Служителите от общинската администрация дадоха пример и в уречения час -13.00 бяха на сборния пункт. Разделиха се на групи и почистиха стъпалата от центъра на Елена в двете посоки към стадиона – през парк „Калето“ и край...