НОВИНИ


21.10.2021
Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка от общините от регионалната система) е изготвена на основание чл. 52, ал. 6  от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.) и е неразделна част от програмите за опазване на околната среда  на общините  - Велико  Търново,  Горна  Оряховица, ...

18.10.2021
На вниманието на собствениците на недвижими имоти в община Елена. СТАРТИРА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА (без землище гр. Елена)   Със ЗАПОВЕД № РД-16-38/21.09.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник, бр. 84/08.10.2021 г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ за урбанизираните територии в землищата...

12.10.2021
Уведомяваме ви, че на 15.10.2021 г. в общностния център /бившата стара поликлиника/ ще има ЗЕЛЕН КОРИДОР за ваксинация на всички желаещи. За повече информация и записване търсете Десислава Шопова, телефон 0879 910 628.

01.10.2021
Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври. Това реши кабинетът на своето заседание от 30.09.2021 г.  Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса - след...

29.09.2021
Уважаеми съграждани, На Вашето внимание предлагаме Проект на Заповед на кмета на Община Елена относно  определяне  Граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Елена през  2022 година. Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги...

20.09.2021
Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, които включват 314 240 български граждани. Всички имащи право, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат хранителен пакет, съдържащ 15 вида продукти, както следва: • Брашно; • Спагети; • Лютеница; • Зелен фасул; • Домати консерва; • Грах консерва; •...