НОВИНИ


16.04.2021
                 УВАЖАЕМИ ЮРИСТИ, УВАЖАЕМИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с Деня на конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители. Вие сте избрали професия, която е синоним на чест и отговорност. Прилагайки и пазейки правото, ежедневно работите за върховенството на закона, за защита на правата и свободите на гражданите. Вашият труд е оценен по достойнство и Ви пожелавам все така да...


14.04.2021
Община Елена уведомява жителите на град Елена, че утре, 15 април, от 10.00 ч. до 13.00 ч.,  ще се извърши годишна техническа проверка /профилактика/ на сиренно-оповестителната система, при която частично, за кратко време, ще се задействат по обекти сирените. Приканваме гражданите да запазят спокойствие.

12.04.2021
Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. ПИРО се разработва за 7-годишен период...


09.04.2021
В оспорвана конкуренция между 41-о проектни предложения, концепцията за местно икономическо развитие на община Елена спечели възможността да реализира един от първите 10 пилотни проекта у нас, които ще създадат демонстрационен модел за успешно партньорство между местната администрация, бизнеса и гражданските сдружения, насочено към стимулиране на икономическата активност. Общината кандидатства с концепция по проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от...