Обществено порицание


22.11.2015
Обявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице. На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА от гр.Елена за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД, във връзка с чл. 80, т. 5 от Закона за българските лични документи /не представя документ за самоличност(лична карта)/ съгласно влязло...