Бюджет 2018

Одитен доклад ГФО и Баланс 2018 година
21.10.2019
Одитен доклад Сметна палата    Отчет касово изпълнение Отчет приходи и разходи    Баланс 2018   Обяснителна записка бюджет   Обяснителна записка капиталов разходи   Обяснителна записка СЕС  Решение Общински съвет

Решение за приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година
03.07.2019
Решение № 73 / 27.06.2019 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 14, протокол

Отчет 2018 година - транспорт
27.03.2019
Отчет 2018 година - транспорт

Анализ на финансовото състояние на Община Елена през 2018 година
06.03.2019
Анализ на финансовото състояние на Община Елена през 2018 година

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2018 г.
13.02.2019
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2018 г. Своден отчет за капиталови разходи по обектиСводен отчет за капиталови разходи Обяснителна записка бюджет Обяснителна записка капиталови разходи Обяснителна записка МДТОбяснителна записка СЕС

Месечен отчет 12.2018 година
13.01.2019
 Месечен отчет 12.2018 година