Избори за Народно събрание 202102.03.2021
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, в изпълнение на Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК и във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при...

02.03.2021
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК и във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители на  04 април 2021 г., НАРЕЖДАМ: І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен...


19.02.2021
Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се в сградата на Община Елена или чрез интернет страницата на Община Елена: www.elena.bg, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Eлена, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва: 1....