План за интегрирано развитие на община Елена


09.07.2021
Четвъртък, 10.06.2021 г. от 14:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха Пепа Чиликова - зам. кмет по хуманитарната дейност на община Сливен, Стоян Марков – зам. кмет по икономическото развитие на община Сливен, инж. Дилян Млъзев – кмет на община Елена, представители на общинската администрация в Елена, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община...

09.07.2021
Четвъртък, 10.06.2021 г. от 10:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха Денчо Тодоров - зам. кмет на община Златарица, Дилян Млъзев – кмет на община Елена, представители на общинската администрация в Елена, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на работната среща и присъстващите...

16.06.2021
Сряда, 09.06.2021 г. от 09:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха представители на образователни институции, учителски синдикат, център „Амалипе“, общински служители, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на фокус групата и присъстващите в залата, след което предостави думата на външния експерт Ивайло Асенов. Ивайло...

15.06.2021
Вторник, 08.06.2021 г. от 14:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха представители на организации, работещи в областта на културата, представител на туристическия информационен център (ТИЦ), МИГ „Елена и Златарица“, общински служители, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на фокус групата и присъстващите в залата,...

04.06.2021
Четвъртък, 27.05.2021 г. от 14:30 ч. в 211 зала на общинска администрация в гр.Елена. Христо Захариев от Община Елена представи участниците в срещата и темите на фокус групата. Той накратко разясни, какво представлява плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена), целите и задачите на настоящата среща. Ивайло Асенов – външен експерт започна с покана за участие към присъстващите в залата, като помоли всеки взел думата...

04.06.2021
Четвъртък, 27.05.2021 г. от 09:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха представители на стопански и нестопански организации, работещи в областта на туризма, занаятчии, производител на вино, общински служители, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на фокус групата и присъстващите в залата, след което предостави...