Регистри

Дата на публикуване: 12.11.2012 12:04
 Регистър на минималните и държавните помощи

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи


Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2021 година
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2020 година
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2019 година
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2018 година

 

Регистрирани технически паспорти 


Регистрирани технически паспорти 2021 година
Регистрирани технически паспорти 2020 година
Регистрирани технически паспорти 2019 година
Регистрирани технически паспорти 2018 година  

Издадени разрешения за строеж


Издадени разрешения за строеж 2021 година
Издадени разрешения за строеж 2020 година 
Издадени разрешения за строеж 2019 година
Издадени разрешения за строеж 2018 година


Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения


Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2021 година 
Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2020 година
Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2019 година


Регистър на одобрени преписки


Регистър на одобрени преписки 2021 година
Регистър на одобрени преписки 2020 година
Регистър на одобрени преписки 2019 година 


Наименование Брой тегления
Регистър на минималните и държавните помощи 2021 г. 3 Изтегли документ с име "Регистър на минималните и държавните помощи 2021 г."
Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2020 година.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2020 година.pdf"
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2021 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2021 година.pdf"
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2020 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2020 година.pdf"
Регистър на одобрени преписки 2021 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Регистър на одобрени преписки 2021 година.pdf"
Регистрирани технически паспорти 2021 година.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистрирани технически паспорти 2021 година.pdf"
Издадени разрешения за строеж 2020 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Издадени разрешения за строеж 2020 година.pdf"
Издадени разрешения за строеж 2021 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Издадени разрешения за строеж 2021 година.pdf"
Регистрирани технически паспорти 2020 година.pdf 2 Изтегли документ с име "Регистрирани технически паспорти 2020 година.pdf"
Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2021 година.pdf 4 Изтегли документ с име "Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2021 година.pdf"
Регистър на таксиметровите превозвачи.pdf 364 Изтегли документ с име "Регистър на таксиметровите превозвачи.pdf"
Регистър за търговските дружества с общинско участие.pdf 451 Изтегли документ с име "Регистър за търговските дружества с общинско участие.pdf"