Нормативна уредба


Наименование Брой тегления
Наказателен Кодекс.pdf 12 Изтегли документ с име "Наказателен Кодекс.pdf"
Конституция на Република България.pdf 15 Изтегли документ с име "Конституция на Република България.pdf"
Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена 14 Изтегли документ с име "Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена"
Програма на МК 2019 9 Изтегли документ с име "Програма на МК 2019"
Закон за физическото възпитание и спорта 15 Изтегли документ с име "Закон за физическото възпитание и спорта"
Отчет на МК за 2018..pdf 18 Изтегли документ с име "Отчет на МК за 2018..pdf"
Закон за младежта 12 Изтегли документ с име "Закон за младежта"
Закон за закрила на детето.pdf 12 Изтегли документ с име "Закон за закрила на детето.pdf"
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 13 Изтегли документ с име "Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"
Конвенция за правата на детето 10 Изтегли документ с име "Конвенция за правата на детето"