Нормативна уредба


Наименование Брой тегления
Наказателен Кодекс.pdf 2 Изтегли документ с име "Наказателен Кодекс.pdf"
Конституция на Република България.pdf 3 Изтегли документ с име "Конституция на Република България.pdf"
Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена 2 Изтегли документ с име "Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена"
Програма на МК 2019 2 Изтегли документ с име "Програма на МК 2019"
Отчет на МК за 2018..pdf 2 Изтегли документ с име "Отчет на МК за 2018..pdf"
Закон за физическото възпитание и спорта 2 Изтегли документ с име "Закон за физическото възпитание и спорта"
Закон за младежта 2 Изтегли документ с име "Закон за младежта"
Закон за закрила на детето.pdf 2 Изтегли документ с име "Закон за закрила на детето.pdf"
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2 Изтегли документ с име "Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"
Конвенция за правата на детето 2 Изтегли документ с име "Конвенция за правата на детето"