Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 01.09.2020 00:00

Община Елена предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).


 
 
Административни услуги „Зелена система“


Административни услуги "Кадастър"


Административни услуги "Контрол по строителството"


Административни услуги "Местни данъци и такси"


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне


Административни услуги "Селско стопанство и екология"


Административни услуги "Социални дейности"


Административни услуги "Транспорт"

2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2070  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
2103  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"


Административно-технически услуги Общинска собственост


Административно-технически услуги Устройство на територията


Правни и административно-технически услуги


Достъпност, публичност и прозрачност

2. Предоставяне на достъп до обществена информация 
 

Избори 2021 година

910007 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето