Хаджи Сергий

(17601836)

Името на отец хаджи Сергий Руховски е едно от най-значимите сред дейците и ръководителите на Велчовата завера от 1835 година в Търново. Известен български историк го определя като "дясната ръка на Велчо Джамджията и капитан Мамарчев". Като игумен на Плаковския манастир той превръща обителта в средище на Заверата и лично подвежда под клетва участниците в буната. Заловен и подложен на зверски мъчения, умира в лето 1936-то в Мъглижкия манастир, където е бил заточен.

Стойко (Станьо) Иванов Шопов, както е мирското му име е роден около 2760 година в село Руховци. Остава сирак още като бебе и е отгледан от дядо си по майчина линия Йордан Фурмаджиев. Затова в някои документи се среща и с фамилно име Фурмаджиев.

Учи в Елена при прочутия Стоян Граматик и е бил един от най-добрите му ученици. По заръка на учителя си отива в Атон, за да направи препис на Паисиевата История славянобългарска. От там минава през Божи гроб и се завръща като хаджия.


 1. Основна рубрика: История
 2. Еленските чорбаджии
 3. Кърджалийското нападание през 1800 година
 4. За възникването и името на град Елена
 5. Архитект Йордан Миланов
 6. Освобождението на Елена
 7. Васил Левски в Елена
 8. Велчовата завера
 9. Еленската Даскалоливница
 10. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 11. Еленските църкви
 12. Кърджалийството
 13. Андрей Робовски
 14. Дойно Граматик
 15. Доктор Димитър Петров Моллов
 16. Доктор Йордан Брадел
 17. Иван Николов Момчилов
 18. Иларион Макариополски
 19. Йеромонах Йосиф Брадати
 20. Константин Никифоров
 21. Милан Радивоев
 22. Никифор Попконстантинов
 23. Никола Михайловски
 24. Поминък и стопанство
 25. Хаджи Йордан Брадата
 26. Хаджи Йордан Кисьов
 27. Началото
 28. Легендата
 29. Хаджи Сергий - Текуща страница
 30. Стефан Бобчев
 31. Стоян Михайловски
 32. Кърджалийското нападение през 1800 година
 33. Юрдан Ненов
 34. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 35. Петко Горбанов
 36. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 37. Църковната живопис през Възраждането
 38. Личности
 39. Извори за историята на Елена
 40. Събития