Хаджи Йордан Брадата

(неизв. – 13 април 1835)

Из Българското въстание от 1835 г. Велчовата завера

Материали и документи

Иван Радев


Йордан х. Иванов Разсуканов – познат повече с имената хаджи Йордан Брадата или хаджи Йордан Стари – е родом от град Елена и произхожда от известен и богат местен род. Може би той е единственият сред видните фигури на Велчовата завера, при когото можем със сигурност да съдим за фамилно потекло и плътно семейно обкръжение. Краеведческите изследвания дават представа за социалния статут и съдбата на бащата х. Иван – кмет на Елена, на братята му, уточнено е и родословното дърво на самия х. Йордан Брадата.

Началото на ХІХ в. заварва Йордан х. Иванов Разсуканов вече мъж – може на 20-25 години, тъй като никъде не е отбелязано раждането му. Но се знае, че брат му х. Панайот като местен първенец и чорбаджия заедно с Дойно Граматик и Иван Кършов през 1800 г. престояват дълго време в Цариград и се връщат с ферман за изграждането на крепостта „Калето” за отпор на кърджалиите. Щом братът е вече авторитетна личност в Елена, трябва да се предположи, че и другият син на Иван Разсукана е също на прилична възраст.

Хаджи Йордан х. Иванов Разсуканов, успоредно с участието си в местния живот, започва да се занимава и с търговска дейност. Говори се за търговията му с коприна, но не е известен документ, който да свидетелства в тази насока. Така разширява богатството и влиянието си. Същевременно го виждаме, че на свое дворно място построява малка църква и я освещава с името „Рождество Пресвети Богородици”, като пристройките към нея служат за девически манастир. Ето как го характеризира Марко Дичев в очерка си „Градиво за историята на град Елена”: „Стари еленчани, съвременници на хаджи Йордан Брадата, разправят, че той се отличавал с високия си ръст, пълен, представителен, с дълга широка бяла брада, винаги сериозен и увлекателен в разговор. Търгувал по Влашко и Бесарабия и бил учен и развит за своето време.” (Еленски сборник, 1931, с. 55).


 1. Основна рубрика: История
 2. Еленските чорбаджии
 3. Кърджалийското нападание през 1800 година
 4. За възникването и името на град Елена
 5. Архитект Йордан Миланов
 6. Освобождението на Елена
 7. Васил Левски в Елена
 8. Велчовата завера
 9. Еленската Даскалоливница
 10. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 11. Еленските църкви
 12. Кърджалийството
 13. Андрей Робовски
 14. Дойно Граматик
 15. Доктор Димитър Петров Моллов
 16. Доктор Йордан Брадел
 17. Иван Николов Момчилов
 18. Иларион Макариополски
 19. Йеромонах Йосиф Брадати
 20. Константин Никифоров
 21. Милан Радивоев
 22. Никифор Попконстантинов
 23. Никола Михайловски
 24. Поминък и стопанство
 25. Хаджи Йордан Брадата - Текуща страница
 26. Хаджи Йордан Кисьов
 27. Началото
 28. Легендата
 29. Хаджи Сергий
 30. Стефан Бобчев
 31. Стоян Михайловски
 32. Кърджалийското нападение през 1800 година
 33. Юрдан Ненов
 34. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 35. Петко Горбанов
 36. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 37. Църковната живопис през Възраждането
 38. Личности
 39. Извори за историята на Елена
 40. Събития