Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.08.2023

 

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Елена обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.
 

» Обществени поръчки от 14.06.2020 г. – в националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)

 
» Обществени поръчки преди 13.06.2020 г.