Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Благодарствен адрес от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Елена

Дата на публикуване: 08.11.2022
Последна актуализация: 27.07.2023

Уважаеми господин Млъзев,

Изказвам Ви най-сърдечна благодарност и искрена признателност за оказаната помощ и съдействие при ликвидирането през периода от 2 – 6 ноември 2022 г. на пожара, възникнал в гора, сухи треви и храсти в землището на село Константин, община Елена. Благодарение на Вашата лична ангажираност и участие се създаде организация за привличането на допълнителни сили и средства, без чиято помощ огнената стихия щеше да продължи да се разраства неконтролируемо към съседните горски територии и населени места.

Чрез Вас изразявам своята благодарност и признателност към всички, участвали в действията при ликвидирането на пожара: служителите от общинска администрация на Община Елена; доброволците от доброволно формирование „ДФ – Елена 2016“ към Община Елена, екипите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елена“ гр. Елена; екипите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Буйновци“ с. Буйновци; водачите на верижния булдозер, предоставен от фирма „Еделвайс“ ООД гр. Елена; на фирма „Би Си Си Хандел“ ООД гр. Елена, предоставила водоноска Газ 53; кмета и включилите се хора от местното население на с. Константин.

Необходимо е да продължим да работим заедно и координираме усилията си в името на спокойствието и сигурността на хората.

Желая на всички здраве, лични и професионални успехи и много реализирани цели.

Началник на РСПБЗН Елена – главен инспектор Цветан Пенчев