Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Акция за безвъзмездно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Уважаеми съграждани,
 
И тази година Община Елена инициира акция за безвъзмездно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). На 24 март 2023 година във времето от 10:00 до 15:00 часа ще бъдат извозвани безплатно излезли от употреба компютри и периферни устройства, монитори, електрически и микровълнови печки и фурни, котлони, хладилници, перални и сушилни машини, съдомиялни, миксери и тостери, бойлери, прахосмукачки, телевизори, телефони, радиоапарати, касетофони и други електроуреди и електронни устройства.

Гражданите на община Елена, които имат стари и непотребни електроуреди, могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на тел. 0879 101 427 всеки работен ден от 16 март до 23 март, във времето от 9 до 17 ч., посочвайки точния си адрес, вида и приблизителното количество на електроуредите, които желаят да бъдат извозени. При всички случаи, оборудването трябва да е изнесено пред жилищните сгради преди 10 ч. в деня на акцията (24 март), когато мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно безплатно.

Тези, които не са успели да се обадят, или предпочитат да закарат техниката си на място, могат да го направят в двора на „Буковец“ ЕООД в гр. Елена не само в посоченото време, но и всеки работен ден преди 24 март или в самия ден, но не по-късно от 15:00 часа.

За въпроси и допълнителни уточнения можете да се обръщате към г-жа Ангелина Йорданова, главен инспектор „Околна среда и води“ при Община Елена, тел. 0879 101 427, всеки работен ден от 16 март до 23 март, във времето от 9 до 17 ч.

Всички граждани на територията на Община Елена могат да се възползват от тази услуга, като се  погрижат отговорно за този вид отпадъци.

„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника.

Влияние върху околната среда: необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите, от които са изградени електроуредите и електронните устройства, като цяло са устойчиви на външни влияния и поради това се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.