Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Въвеждане на ограничение за движение на пътни превозни средства по републикански път II-53 "Поликраище-Елена-Майско" в участъка от 34+400 до км 46+290

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024