Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 14.06.2022
Последна актуализация: 21.06.2022

Заместник-кмет "Икономически дейности"

Йордан Иванов Димитров
e-mail: [email protected]
телефон: 06151/6137
стая 203

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"

Десислава Иванова Шопова
e-mail: [email protected]
стая 317