Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет на Община Елена

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2022

инж. Дилян Млъзев

Контакти
Телефон: 06151 / 61-32
e-mail: obshtina@elena.bgПриемно време:  
Вторник от 9.00 ч. до 11.00 ч.