Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„Култура във вечността“ по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020

Дата на публикуване: 08.04.2022
Последна актуализация: 12.04.2022

Договорът за изпълнението на проекта е подписан на 05.09.2018г. Общата стойност на проекта е 1 411 343 евро, а продължителността е 36 месеца. Водеща е община Елена, а партньор е община Меджидия (Румъния). За община Елена са заложени дейности за възстановяване на изгорялото училище в центъра на града и превръщането му в художествена галерия с информационен център. В полуприземния етаж ще има модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музей на Възраждането. На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория – галерия. Предвиждат се реставрационни помещения, складове, санитарни възли за посетители и персонал. Ще бъдат реновирани прилежащите пространства, а спортната площадка ще се превърне в многофункционално пространство за културни, масови и спортни събития. Освен строителство са включени дейности за културен обмен между партньорите – съвместни пленери, изготвяне на рекламни материали и каталог за популяризиране на двата града.