Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.11.2022

гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24

Тел: 06151 / 62-61, 0700 14 283

obshtina@elena.bg

www.elena.bg 

 

Работно време:

от 8:30 до 17:30 часа

Почивни дни:

събота и неделя