Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 16.12.2022

Адрес: гр. Елена, пк 5070, ул. "Иларион Макариополски" 24
тел: 06151/62-61, 06151/61-32
факс: 06151/65-10
e-mail: obshtina@elena.bg

Работно време на администрацията:
 8:30 – 17:30

Почивни дни:
събота и неделя