Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

Какви услуги предлага община Елена?    

Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: Услуги на Община Елена.


По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?    

Онлайн, чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги: Електронни услуги


Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?  

При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП)


Къде са публикувани банковите сметки на община Елена?  

Информацията е достъпна на следния линк: Банкови сметки на община Елена


Кога е приемният ден на кмета на община Елена и как да си запиша час?

Приемният ден на кмета на община Елена е всеки вторник от 9.00 часа в приемната в Центъра за административно обслужване на Община Елена.
Записването за приемния ден на кмета става в Центъра за административно обслужване на Община Елена.