Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянна комисия по Общинска собственост

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 02.01.2024


Николай Михайлов Давидков - председател
Стефан Иванов Минчев
Даниел Весков Василев
Йордан Иванов Иванов
Иван Костадинов Златев