Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Постоянна комисия по Общинска собственост

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Постоянна комисия по Общинска собственост

Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член