Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH142
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH1K0
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLH1K6

Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 18.03.2022

Постоянна комисия по Устройство на територията

Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „БСП“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член