Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.01.2024


Йордан Стоянов Минчев - председател
Сибел Мустафова Салиева
Лазар Николов Костов
Петър Христов Димитров
Феим Хасанов Ембиев