Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности

Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стела Петрова Горабнова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член