Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянна комисия по Местно самоуправление

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 02.01.2024


Стоян Николаев Златев - председател
Йордан Стоянов Минчев
Петър Христов Димитров
Зехра Халилова Салиева
Даниел Весков Василев