Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHU91
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHUP2
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHUP5

Постоянна комисия по Местно самоуправление

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 18.03.2022

Постоянна комисия по Местно самоуправление

д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член