Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав на общински съвет мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

Председател на Общински съвет - Елена

Стоян Николаев Златев

Общински съветници

Даниел Весков Василев
Зехра Халилова Салиева
Иван Костадинов Златев    
Йордан Иванов Иванов
Йордан Стоянов Минчев    
Лазар Николов Костов
Николай Михайлов Давидков
Пенка Пенкова Цочева    
Петър Христов Димитров
Сибел Мустафова Салиева
Стефан Иванов Минчев
 Феим Хасанов Ембиев