Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 28.11.2022

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена, приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.