Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 04.11.2022