Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

Природните бедствия, авариите и катастрофите не могат да бъдат прогнозирани, така, че е добре да сме предварително подготвени, за да реагираме адекватно.

"БЕДСТВИЕ" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.
"АВАРИЯ" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

"КАТАСТРОФА" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.
За ваше улеснение е добре предварително да планирате с членовете на семейството действията при евентуално природно бедствие и да имате приготвена „Чанта за оцеляване“, поставена на достъпно място, която може да съдържа:
- фенерче и резервни батерии;
- лекарства от първа необходимост;
- материали за първа помощ;
- свирка, одеяло, топли дрехи;
- вода за пиене и храна – сухари, бисквити и други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка;
- прибори за хранене;
- запалка / кибрит, гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;
- носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.;
- зарядно устройство за мобилен телефон.

При възникване на природно бедствие  незабавно позвънете на тел. 112.
- Съобщете вашето име отчетливо и ясно, кажете какъв е проблемът, има ли пострадали или застрашени хора;
- Посочете адреса - град, населено място, квартал, улица, №, ориентир и не затваряйте телефона преди оператора.
При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора. Уведомете вашите близки, съседи и колеги.

На вашето внимание ще изложим правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.