Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OB5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C87

Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно чл.22з, ал.1

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022
Удостоверение за кандидатстване
Дата на публикуване: 19.10.2022

Заявление за кандидатстване
Дата на публикуване: 19.10.2022