Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2022
Одитен доклад ГФО и Баланс 2022 година
Дата на публикуване: 31.01.2024

Одитен доклад ГФО и Баланс 2021 година
Дата на публикуване: 09.01.2023