Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

С Решение № 116 / 08.09.2022 г. на Общински съвет Елена е приета Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В.