Z6_PPGAHG800HV3606GQD7C3FA841
Z7_PPGAHG800HV3606GQD7C3FA8S7

Читалища

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

1. с.  Бадевци    "Надежда - 1942"
Стайко Стайков /С/    0876196922    
email: nadejda1942_badevci@mail.bg

2. с. Беброво    "Надежда-Беброво - 1870"
Анка Костова /П/, Таня Станева /С/    0879101449, 0878925210   
email: cnadejda_bebrovo@abv.bg

3. с. Блъсковци    "Съгласие - 2014"
Альоша Сербезов /П/, Катя Цветкова /С/    0888349278, 0879101428  
email: syglasie_2014@abv.bg

4. с. Буйновци    "Св.св.Кирил и Методий - 1928"
Петя Минчева /П/    0876097907   
email: chitalishte-1928@abv.bg

5. с. Дрента    ”Просвета - 1927”
Аделина Ручка /П/    0878916907    
email: ruczka@gmail.com

6. гр. Елена    "Напредък-Елена - 1863"
инж. Д. Иванова /П/, Сибел Мехмедова /С/    0879101409, 0878649628    
email: napredak_elena@abv.bg

7. с. Илаков рът    "Пробуда - 1903"
Йордан Йорданов /П/    0879101352    
email: probuda_ilakovrat@mail.bg

8. с. Каменари    “Иван Комитов-1976”
Стела Михайлова /П/    0879101380    
email: ivan.komitov.kamenari@abv.bg

9. с.Константин    "Искра - 1900"
Айтен Шабанова /С/    0888523963    
email: iskra_konstantin@mail.bg

10. с. Костел    "Наука - 1899"
Донка Златева /П/    0879101353    
email: nauka_1899@abv.bg

11. с. Марян    "Наука - 1900"
Милена Илиева /П/    0887214178    
email: chitalishte.nauka@abv.bg

12. с. Палици    "Просвета - 1897"
Стефан Иванов /П/    0879101398    
email: prosveta_1897@mail.bg

13. с. Разпоповци    "Просвета - Разпоповци-1881"
Иван Минчев /П/    0878649632    
email: prosveta_razpopovci_1881@abv.bg

14. с. Руховци    "Развитие – Руховци - 1914"
Валентина Кирчева    0877426813    
email: razvitie_1914@abv.bg

15. с. Средни колиби    "Събуждане - 1894"
Снежана Стоянова /П/    0879101358    
email: sabujdane1894@mail.bg

16. с. Тодювци    “ Надежда - 1904”
Росица Стефанова /П/    0879101359    
email: nadezda.todjuwcy@gmail.com

17. с. Чакали    "Христо Смирненски -1890"
Елеонора Димитрова /П/, Силвия Йорданова    0878197069, 0889314521    
email: smirnenski_chakali@mail.bg

18. с. Шилковци    “ Надежда - 1927”
Стефан Стефанов /П/, Маргарита    0888766833, 0889439444    
email: chitalishte_shilkovci@mail.bg

19. с. Яковци    "Съзнание - 2012"
Румен Стойков /С/    0887246405   
email: chitalishtesyznanie2012@abv.bg