Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Жилищно настаняване в общински жилища се извършва в съответствие с Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.