Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2022
Отчет на дейността за 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2022

Отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2022