Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Средно училище „Иван Николов Момчилов”
град Елена 5070
улица „Паисий Хилендарски” №2
телефон: +358 877 536718, +358 894 483885
web:    www.momchilov.bg           
e-mail: mail@momchilov.bg
 
Начално училище „Иларион Макариополски”
град Елена 5070
улица „Паисий Хилендарски” №2
телефон: Директор: тел./факс 06151/62 47; 0894483899
Канцелария: тел. 06151/62 47
НУ "Иларион Макариополски" - град Елена :: Начало (nu-elena.eu)
e-mail: nu_elena@abv.bg

Обединено училище „Отец Паисий”
село Майско 5085
улица „Първа” №30а
телефон: 0879252762
e-mail: ou_maysko@abv.bg
http://www.obupaisii-maysko.com/

Основно училище „Отец Паисий”
село Константин 5080
улица „Училищна” №11
телефон: 0879252825
Телефон Директор: 0879994284
e-mail: ou_konstantin@abv.bg
http://ou-konstantin.free.bg/

Основно училище „Христо Ботев”
село Беброво 5084
ул. „ Трета” №8
телефон: 0879252822
oubebrovo@gmail.com
https://ou-bebrovo.eu/